Nieuws

ICT Café Den Haag, nieuw kids on the job

Als het om digitalisering en robotisering gaat, heeft Nederland – en zo ook Den Haag – een goede uitgangspositie: een moderne digitale infrastructuur, innovatieve bedrijven en een goed opgeleide bevolking die ICT massaal omarmt. Hoe zorgen bedrijfsleven, onderwijs en overheid er samen voor dat we deze positie vasthouden en verbeteren? Dat we voorkomen dat we kansen op economisch en maatschappelijk vlak missen en beter nog: de kansen die digitalisering en robotisering bieden juist grijpen? Of… is het al ‘too little, too late’? Onderwerpen van ICT Café in Den Haag.

Smart City; wat vraagt dat van je organisatie?

Donderdag 16 februari, Mariaplaats 4D te Utrecht, alweer het laatste college in de reeks van 4 colleges over Smart Cities. In dit laatste college stonden de implicaties van Smart Cities voor de interne organisatie centraal. Hoe zorg je ervoor dat je organisatie in staat is te innoveren en te werken aan een Smart City?

Universiteit Wageningen: ook mantelzorgers gebaat bij Compaan

Hoe ondersteunen we mantelzorgers die zich inzetten voor het welzijn van ouderen en welke rol kan technologie daarin spelen? Het is een vraag die vaak wordt gesteld naar aanleiding van de veranderingen in de (ouderen) zorg. In het thesis onderzoek van J. Schuiteman voor de master Applied Communication Sciences aan de Universiteit van Wageningen waren deze twee vragen samen de kern.

Start je eigen Initiate met de nieuwe Initiate Toolkit

Initiate is een beweging die vanuit het 'Innovatiespoor' van de VNG is ontstaan en inmiddels flink aan de weg timmert. Initiate inspireert, mobiliseert en verbindt vernieuwers die het denken en doen van gemeenten de noodzakelijke 180º draai kunnen geven: innoveren vanuit de leefwereld van bewoners. Hard nodig sinds op 1 januari de drie grote decentralisaties binnen het sociaal domein officieel een feit waren... Om jou als gemeentelijke vernieuwer een duwtje in de rug te geven, is er de vernieuwde digitale Initiate toolkit.

Techniek voor meisjes? Het ICT rollenspel!

'EQIP Consultancy' timmert sinds 2,5 jaar aan de weg met CTRL-A, het ICT Rollenspel voor basis- en middelbare school leerlingen vanaf 10 jaar. Middels dit rollenspel gaan teams van 8 kinderen een ICT product gaan ontwerpen, bouwen, verkopen en beveiligen. Zo maken zij kennis met techniek en de carrièremogelijkheden in de ICT-sector en het werken in een gesimuleerd ICT project. Oprichter Vanessa Engelhart is IT Manager & ITIL/LEAN Consultant. Als vrouwelijk rolmodel staat zij regelmatig voor de klas om leerlingen op deze speelse wijze te interesseren voor techniek en ICT.

iPadscholen komen steeds meer in een dal

Het gaat niet goed met de zogenaamde iPadscholen. Meer dan de helft van de scholen twijfelt of zij door moeten gaan. Ook de kosten vallen flink tegen. Dit blijkt uit onderzoek van het Onderwijsblad, zo meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb).

Digisterkerdag 2016

Afgelopen dinsdag werd de derde jaarlijkse Digisterker dag georganiseerd. Een dag om informatie uit te wisselen over het gebruik van Digisterker, ervaringen rondom cursussen te delen en te horen over nieuwe ontwikkelingen van de Digitale Overheid. De DSA was erbij om mee te krijgen wat de actuele stand van zaken is rondom dit programma.

Arnhem als digitale leeromgeving

Na een succesvolle eerste bijeenkomst komen leraren, ondernemers, ouders en jongeren die Arnhem als digitale leeromgeving willen versterken, op 3 november 2016 voor de tweede keer bij elkaar. De verbindingen leveren veel op voor de deelnemers, maar ook voor onze kinderen en jongeren in Arnhem. Dit initiatief is ontstaan uit het netwerk van WIJ MAKEN HET ONDERWIJS.

Internettoegang essentieel voor scholen

Circa 8% van de schoollocaties in Nederland heeft geen toegang tot glas of kabel, en is daarmee verstoken van een adequate internetverbinding. Een snelle internetverbinding is een cruciale factor in het bieden van kwalitatief hoogwaardig eigentijds onderwijs. Dit percentage gaat groeien indien er geen actie wordt ondernomen. Ontdek wat mogelijk is.

Geef IT Door

Leerlingen warm maken voor een carrière in de I(C)T, dat is waar Geef IT Door voor staat. Een beter beeld van de vele en veelzijdige carrièrekansen moet er voor zorgen dat meer leerlingen kiezen voor een opleiding en loopbaan in de IT.

Digitale Overheid: 2,5 miljoen burgers glippen door mazen vangnet

Het ‘Digiprogramma 2016/2017’ stelt dat er voor mensen met weinig digitale vaardigheden een vangnet wordt ingericht. Intussen groeit de digitale kloof. Middels een digimeter kunnen (overheids)organisaties digitale vaardigheden testen bij inwoners. Het UWV gaat een pilot starten met deze digimeter.

Hoe kunnen we maatschappelijk verantwoord innoveren?

Op vrijdag 10 juni was de DSA aanwezig op het congres over 'responsible Innovation. Societal challenges and solutions' te Amsterdam. Heel nuttig, om aandacht te besteden aan de vraag: hoe kunnen we verantwoord innoveren? Welke kansen en risico's zijn verbonden aan innovatie en vernieuwing? Hoe kun je daarmee omgaan?

Showcase: Alle docenten ICT competent

Leer van de ervaringen van Scholen aan Zee. Op deze scholengemeenschap is sinds 2010/2011 een beweging gaande om docenten ICT competent te maken om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van digitale leermiddelen in het onderwijs. Het is een proces, het is nog niet afgerond, maar er zijn al mooie inzichten gedestilleerd. Lees er meer over.

Handreiking voor succesvol innoveren

Innovatiewerkplaatsen, als alternatief voor stageplekken voor MBO- en HBO-studenten. Petra Cremers (Hanzehogeschool) onderzocht de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in haar promotieonderzoek en kwam tot een set succesfactoren voor het welslagen van deze innovatiewerkplaatsen.

Zonder eSkills ben je kansloos op de arbeidsmarkt

Tijdens de internationale aftrap van de Get Online Week 2016 in Amsterdam heeft Digital Champion Tineke Netelenbos de noodzaak van digitale educatie voor alle Nederlanders onder de aandacht gebracht. “Alleen met voldoende eSkills maken mensen kans op werk, zonder dat ben je kansloos op de arbeidsmarkt. Bij iedere toekomstige baan heb je de vaardigheden om internet en ICT te kunnen gebruiken nodig”.

Code Fellows: leren van elkaar en concrete resultaten voor de stad

Code fellows werken bij diverse steden aan concrete oplossingen voor maatschappelijke problemen. Zij zetten zich in voor een eenvoudige, effectieve dienstverlening door de overheid, met behulp van open data en open source technologie. In mei start de Waag Society met een uitgebreid wervingsprogramma om de vraag en aanbod van code fellows bij elkaar te brengen.

Werkconferentie digitale didactiek: De waarde van ICT voor je lessen

Op 15 maart organiseert het Leerlab Digitale didactiek, van Leerling2020, een werkconferentie voor docenten. Leerling2020 komt voort uit het Doorbraakproject Onderwijs en ICT, waar de DSA actief aan heeft bijgedragen in de initiatiefase. Het doel van deze werkconferentie is om je te laten ervaren hoe je ICT zodanig kunt inzetten dat het je lessen verrijkt.

Online collegereeks Werken met maatschappelijk initiatief

Hoe komt het dan dat er naar schatting slechts 1 op de 9 van de circa 10.000 initiatieven succesvol is? Wordt het niet tijd om beter te onderzoeken onder welke voorwaarden maatschappelijke initiatieven structureel succes kunnen boeken? Antwoorden op deze vragen, praktische tools, tips en handvatten om direct toe te passen vind je in de online collegereeks Werken met maatschappelijk initiatief.

Hoe bereik je laaggeletterden online?

Hoe bereik je laaggeletterden online? Maar liefst 1 op de 5 Nederlanders heeft moeite met lezen en schrijven en is daardoor ook minder digitaal vaardig. Hoe zorgen we ervoor dat deze doelgroep toch goed mee kan komen in het dagelijkse digitale leven?

Co-creatie Digitale Vaardigheden

De DSA en ECP hebben tijdens het ECP congres van 19 november jl. een co-creatie sessie georganiseerd rondom de digitale vaardigheden van inwoners en de rol die gemeenten hierbij kunnen spelen. Aanwezige steden waren Roosendaal, Enschede, Den Haag en Zwolle. Daarnaast waren het ministerie BZK en de Koninklijke Bibliotheek aanwezig.

Educate the World

Op de SURF Onderwijsdagen werd het nieuwe Trendrapport van SURF gepresenteerd waar de Special Interest groep Open en Online Onderwijs een jaar aan heeft gewerkt. In het rapport wordt door betrokkenen uit verschillende hoger onderwijsinstellingen vanuit verschillende kanten belicht hoe de ontwikkelingen er voor staan.

Digitale vaardigheden op het ECP congres

Lerende Stad organiseert op het ECP congres een tweetal sessies over digitale vaardigheden. De eerste sessie organiseren we samen met het ECP en de Koninklijke Bibliotheek en is de workshop ’Gemeente en bibliotheek: samen sterk met het Digitaal Hulpplein’. De tweede sessie is de op gemeenten gerichte co-creatie ‘Wat kunnen gemeenten doen om digitale vaardigheden van inwoners te verbeteren’.