Digisterkerdag 2016

Afgelopen dinsdag werd de derde jaarlijkse Digisterker dag georganiseerd. Een dag om informatie uit te wisselen over het gebruik van Digisterker, ervaringen rondom cursussen te delen en te horen over nieuwe ontwikkelingen van de Digitale Overheid. De DSA was erbij om mee te krijgen wat de actuele stand van zaken is rondom dit programma.

Cursus ‘werken met de e-overheid’

Na een informatieve ochtend werd in de middag aan de hand van diverse workshops dieper ingegaan op wat Digisterker doet om de minder digivaardige bewoner op weg te helpen met het zaken doen met de overheid.

Digisterker heeft hiervoor de cursus ‘werken met de e-overheid’ ontwikkeld. Cursisten leren in kleine groepen, onder begeleiding van docenten, stapsgewijs ervaring op te doen met allerlei e-vaardigheden. In het cursuspakket vind je onder meer mogelijkheden om een docent op te leiden, ondersteuningsmateriaal en evaluatie- en effectmeting. Het lesmateriaal voor de cursisten is modulair opgebouwd. Abonnementen op het Digisterker programma kunnen worden aangekocht door bibliotheken, gemeenten en andere organisaties.

Een inspirerende workshop…

De workshop die Jack van Zundert van Provera op deze dag gaf, sprong er wat de DSA betreft uit. Met veel bevlogenheid deed Jack -die door Harderwijk wordt ingehuurd om vrijwillige docenten en digibete bewoners te werven voor de Digisterker cursussen- zijn verhaal. Jack trekt alles uit de kast om deze veelal geïsoleerde, en daardoor moeilijk bereikbare bewoners naar de bibliotheken te krijgen. Gemeentelijke loket beambten, woningcorporaties, Humanitas, het Leger des Heils, de moskee: geen plek is te gek voor Jack. Het vinden van ‘sleutelfiguren’ binnen deze organisaties en het vervolgens stellen van de vraag: ‘hoe kan ik jouw organisatie helpen met mijn cursusaanbod aan jouw cliënten?’ zijn twee essentiële stappen op weg naar een volle cursuszaal. Daarnaast is volgens Jack het leveren van maatwerk aan iedere individuele cursist -die vaak kampt met stress en onzekerheden- onontbeerlijk.

Iedere bibliotheek of gemeente die de Digisterker cursus aankoopt, doet er goed aan Jack’s werkwijze over te nemen. We weten immers allemaal dat niet de digitale tool zelf, maar het motiveren van de doelgroep om deze tool ook daadwerkelijk te gebruiken, de uitdaging is waar iedere gemeente en bibliotheek voor staat…

Nieuwsgierig geworden? Bel of mail Jack van Zundert op 06-11326492.

Jongeren en Digisterker

Digisterker is inmiddels ook een programma voor jongeren aan het ontwikkelen. Voor bijvoorbeeld het aanvragen van een rijbewijs, ID-kaart of studiefinanciering. Niet voor alle jongeren is dit zo gemakkelijk als wordt aangenomen. Slechts 30% van de tweedejaars leerlingen in het Voortgezet Onderwijs vinden het gebruik van internet voor het verzamelen van informatie gemakkelijk. Digisterker wil voor de andere jongeren een educatief concept ontwikkelen gericht op opleiding/werk maar ook voor gebruik in de privésfeer.

Lees meer over Digisterker.

Hier vind je meer informatie over de presentaties van de digisterkerdag.

 

Je kunt niet meer reageren.