‘Rural Fringes en Smart Cities’

In februari is de minor “Rural Fringes en Smart Cities” van start gegaan bij de Academie Creatieve Technologie van de hogeschool Saxion te Deventer. Lerende Stad en de gemeente Deventer fungeren binnen deze minor als opdrachtgever voor de onderzoeksopdrachten die worden uitgevoerd door studenten. Een mooie aansluiting tussen het Saxion, de gemeente Deventer en de DSA krijgt hiermee concrete gestalte.

Profijt

Iedereen die meedoet aan deze opzet heeft hier profijt van. Enerzijds krijgt het Saxion mooie praktijkcasussen die het kan verweven in het curriculum, anderzijds krijgen de gemeente Deventer en de DSA de frisse kijk en inzichten op de probleemstellingen van de studenten. Tot slot hebben de studenten de kans om echt bij te dragen aan de praktijk en daarnaast ook in contact te komen met collega’s van de DSA of de gemeente Deventer. Sleutelwoorden voor deze manier van werken zijn creativiteit, open mind, enthousiasme en relevantie.

Probleemstellingen

De relevante probleemstellingen voor Lerende Stad zijn de verbetering van digitale vaardigheden van zowel kinderen als ouderen. Hoe krijgen we beide groepen mee in de digitale transitie, wie of wat zijn de betrokkenen en wat zijn de rollen die elke partij speelt. Studenten voeren een situationele analyse uit en op basis daarvan stellen ze een propositie op om de situatie te verbeteren. Aan hen de schone taak om de gemeente Deventer en Lerende Stad te voorzien van verschillende perspectieven en een frisse kijk op de zaak.

Wat de uitkomst precies zal worden is onzeker, zeker is echter wel dat er altijd wat bruikbaars uit voortkomt!

Je kunt niet meer reageren.