Publicaties Lerende Stad

Op de publicatie pagina van Lerende Stad plaatsen wij allerlei verslagen, presentaties, filmpjes, foto’s en andere documenten die voortkomen uit ons werk.

Techniek voor meisjes? Het ICT rollenspel!

‘EQIP Consultancy’ timmert sinds 2,5 jaar aan de weg met [CTRL]-A, het ICT Rollenspel voor basis- en middelbare school leerlingen vanaf 10 jaar. Middels dit rollenspel gaan teams van 8 kinderen een ICT product ontwerpen, bouwen, verkopen en beveiligen. Zo maken zij kennis met techniek en de carrièremogelijkheden in de ICT-sector en het werken in een gesimuleerd ICT project. Oprichter Vanessa Engelhart is IT Manager en ITIL/LEAN Consultant. Als vrouwelijk rolmodel staat zij regelmatig voor de klas om leerlingen op deze speelse wijze te interesseren voor techniek en ICT.

Weinig kennis bij scholen

Keer op keer krijgt Vanessa van docenten en decanen te horen dat het zo lastig is om leerlingen -vooral meisjes- te interesseren voor techniek en ICT. Zij constateert dat bij veel scholen onvoldoende kennis over carrière perspectieven in techniek en ICT aanwezig is. Ook de kennis over de manier je leerlingen kunt bewegen een technische richting te kiezen ontbreekt. Vanuit haar passie voor haar vak en haar drive om kinderen mee te nemen in de fascinerende wereld van techniek en ICT heeft zij het ICT-rollenspel [CTRL]-A ontwikkeld.

Gemeente Pijnacker

Op 12 oktober 2016 toog Vanessa met haar ‘spelkoffer’ met daarin het ICT-spel naar de gemeente Pijnacker. Daar verzorgde zij met 16 VMBO leerlingen haar spel workshop. Met als resultaat dat kinderen niet naar huis wilden, maar liever op school bleven om nog even door te spelen… Vragen als “Waar kunnen we dit kopen?” en opmerkingen als “Ik dacht dat techniek meer voor jongens was, maar dit is ook heel cool voor ons meisjes”, waren voor docenten, de gemeente en overige aanwezigen veelzeggend. Vannessa stelde bij het begin en het einde van het spel dezelfde vraag: ” Wie zou er iets met ICT/techniek willen doen?” Opvallend was dat bij aanvang slechts 1 van de 16 kinderen een vinger opstak en na het spelen van het spel maar liefst 11.

Hoe werkt het spel?

Het spel wordt gespeeld met maximaal vier teams van acht spelers. Aan de hand van vier kaarten krijgt elk team een opdracht voor het bouwen van een specifiek ICT-product voor een bepaalde doelgroep, in een bepaalde tijd en voor een vastgesteld budget. De winnaar is het team dat door het aankopen van de juiste product onderdelen zoveel mogelijk klanten bereikt.

De doelstellingen van het spel zijn:

  1. jongeren op een interactieve wijze kennis te laten maken met het ontwikkelen van een technisch product of dienst, de rollen en functies die er bestaan binnen de techniek en het maatschappelijk belang van ICT in onze samenleving
  2. leerlingen te enthousiasmeren voor een studie en carrière in de techniek, met name ook meisjes;
  3. kinderen leren dat coöperatie nodig is om gezamenlijk een product tot stand te kunnen brengen en verkopen.

Eén spelronde neemt ongeveer een uur in beslag. Het spel wordt geleverd in een spelkoffer. Een gastles ter voor- en nabespreking van het spel is bij de prijs inbegrepen.

Geïnteresseerd?

Werk jij bij een gemeente, school of aanverwante organisatie en ben je geïnteresseerd in [CTRL]-A? Kijk dan op de site. Direct mailen kan ook, of bel naar 06-81188668. Vanessa en/of haar collega van EQIP Consultancy staan je graag te woord!

 

 

Digisterkerdag 2016

Afgelopen dinsdag werd de derde jaarlijkse Digisterker dag georganiseerd. Een dag om informatie uit te wisselen over het gebruik van Digisterker, ervaringen rondom cursussen te delen en te horen over nieuwe ontwikkelingen van de Digitale Overheid. De DSA was erbij om mee te krijgen wat de actuele stand van zaken is rondom dit programma.

Cursus ‘werken met de e-overheid’

Na een informatieve ochtend werd in de middag aan de hand van diverse workshops dieper ingegaan op wat Digisterker doet om de minder digivaardige bewoner op weg te helpen met het zaken doen met de overheid.

Digisterker heeft hiervoor de cursus ‘werken met de e-overheid’ ontwikkeld. Cursisten leren in kleine groepen, onder begeleiding van docenten, stapsgewijs ervaring op te doen met allerlei e-vaardigheden. In het cursuspakket vind je onder meer mogelijkheden om een docent op te leiden, ondersteuningsmateriaal en evaluatie- en effectmeting. Het lesmateriaal voor de cursisten is modulair opgebouwd. Abonnementen op het Digisterker programma kunnen worden aangekocht door bibliotheken, gemeenten en andere organisaties.

Een inspirerende workshop…

De workshop die Jack van Zundert van Provera op deze dag gaf, sprong er wat de DSA betreft uit. Met veel bevlogenheid deed Jack -die door Harderwijk wordt ingehuurd om vrijwillige docenten en digibete bewoners te werven voor de Digisterker cursussen- zijn verhaal. Jack trekt alles uit de kast om deze veelal geïsoleerde, en daardoor moeilijk bereikbare bewoners naar de bibliotheken te krijgen. Gemeentelijke loket beambten, woningcorporaties, Humanitas, het Leger des Heils, de moskee: geen plek is te gek voor Jack. Het vinden van ‘sleutelfiguren’ binnen deze organisaties en het vervolgens stellen van de vraag: ‘hoe kan ik jouw organisatie helpen met mijn cursusaanbod aan jouw cliënten?’ zijn twee essentiële stappen op weg naar een volle cursuszaal. Daarnaast is volgens Jack het leveren van maatwerk aan iedere individuele cursist -die vaak kampt met stress en onzekerheden- onontbeerlijk.

Iedere bibliotheek of gemeente die de Digisterker cursus aankoopt, doet er goed aan Jack’s werkwijze over te nemen. We weten immers allemaal dat niet de digitale tool zelf, maar het motiveren van de doelgroep om deze tool ook daadwerkelijk te gebruiken, de uitdaging is waar iedere gemeente en bibliotheek voor staat…

Nieuwsgierig geworden? Bel of mail Jack van Zundert op 06-11326492.

Jongeren en Digisterker

Digisterker is inmiddels ook een programma voor jongeren aan het ontwikkelen. Voor bijvoorbeeld het aanvragen van een rijbewijs, ID-kaart of studiefinanciering. Niet voor alle jongeren is dit zo gemakkelijk als wordt aangenomen. Slechts 30% van de tweedejaars leerlingen in het Voortgezet Onderwijs vinden het gebruik van internet voor het verzamelen van informatie gemakkelijk. Digisterker wil voor de andere jongeren een educatief concept ontwikkelen gericht op opleiding/werk maar ook voor gebruik in de privésfeer.

Lees meer over Digisterker.

Hier vind je meer informatie over de presentaties van de digisterkerdag.

 

‘Rural Fringes en Smart Cities’

In februari is de minor “Rural Fringes en Smart Cities” van start gegaan bij de Academie Creatieve Technologie van de hogeschool Saxion te Deventer. Lerende Stad en de gemeente Deventer fungeren binnen deze minor als opdrachtgever voor de onderzoeksopdrachten die worden uitgevoerd door studenten. Een mooie aansluiting tussen het Saxion, de gemeente Deventer en de DSA krijgt hiermee concrete gestalte.

Profijt

Iedereen die meedoet aan deze opzet heeft hier profijt van. Enerzijds krijgt het Saxion mooie praktijkcasussen die het kan verweven in het curriculum, anderzijds krijgen de gemeente Deventer en de DSA de frisse kijk en inzichten op de probleemstellingen van de studenten. Tot slot hebben de studenten de kans om echt bij te dragen aan de praktijk en daarnaast ook in contact te komen met collega’s van de DSA of de gemeente Deventer. Sleutelwoorden voor deze manier van werken zijn creativiteit, open mind, enthousiasme en relevantie.

Probleemstellingen

De relevante probleemstellingen voor Lerende Stad zijn de verbetering van digitale vaardigheden van zowel kinderen als ouderen. Hoe krijgen we beide groepen mee in de digitale transitie, wie of wat zijn de betrokkenen en wat zijn de rollen die elke partij speelt. Studenten voeren een situationele analyse uit en op basis daarvan stellen ze een propositie op om de situatie te verbeteren. Aan hen de schone taak om de gemeente Deventer en Lerende Stad te voorzien van verschillende perspectieven en een frisse kijk op de zaak.

Wat de uitkomst precies zal worden is onzeker, zeker is echter wel dat er altijd wat bruikbaars uit voortkomt!

Memo: Informatie voor geïnteresseerde scholen

In het schooljaar 2012-2013 heeft stichting leerKRACHT – een stichting zonder winstoogmerk die ontstaan is als pro bono initiatief van McKinsey & Company – samen met 16 scholen een transformatieprogramma ontwikkeld om scholen te helpen een stap vooruit te maken in hun onderwijskwaliteit. In schooljaar 2013-2014 zijn nog eens 70 scholen aangesloten. Het doel van het programma is om in een éénjarig traject op scholen de basis te leggen voor een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’. Door deze aanpak verder te ontwikkelen en via leraren en partnerorganisaties op scholen te introduceren wil leerKRACHT een katalysator zijn voor een beweging die het hele Nederlandse onderwijs helpt de stap van ‘goed’ naar ‘geweldig’ te maken.

Deze memo schetst op hoofdlijnen de aanleiding, ambities, aanpak en planning van leerKRACHT. De memo is bedoeld voor leraren, schoolleiders en andere geïnteresseerden die over het initiatief gehoord hebben, meer willen weten en eventueel willen deelnemen. Wie na het lezen van de memo meer informatie wenst kan verder kijken op onze website www.stichting-leerkracht.nl of contact opnemen met leerKRACHT op info@stichting-leerkracht.nl

20131202 leerKRACHT – elke dag samen een beetje beter

Workshop Lerende Stad op 1ste Digitale Agenda Congres – Digitale leermiddelen.

In het Onderwijs vindt een digitale transitie plaats: schoolboeken maken plaats voor digitale leermiddelen. Op het 1ste Digitale Agenda Congres heeft de Lerende Stad een workshop gegeven over hoe snel deze transitie verloopt en wat deze ontwikkeling betekent voor het Nederlandse Onderwijs. Verschillende experts komen aan het woord: Marco Swart (bestuurlijk trekker Lerende Stad), Stephan de Valk, Toine Maes en Jan van der Heijden. Menno Smidts moderate de sessie.

Bekijk de workshop hieronder: